Prva pričest i Potvrda

Neposredna priprema za sakramente

Okosnicu župne kateheze predstavlja neposredna priprema za primanje sakramenata Prve svete pričesti i svete potvrde (krizme).

Prva sveta pričest se prima u 3. razredu osnovne škole, a potvrda u 2. razredu srednje škole.

Raspored za pojedine razrede i skupine možete pronaći u CJELOVITOM RASPOREDU ŽUPNE KATEHEZE.

Iznimno je važno dobro se pripraviti za primanje ovih sakramenata kako bi naše uranjanje u vjeru i življenje te iste vjere bilo obogaćenje za naš kršćanski život i za našu crkvenu zajednicu.

Stoga ističemo važnost dolazaka kako na satove priprave (vjeronauk) tako i na samo slavlje nedjeljne svete mise koje je temelj kršćanskoga života.

Potičemo roditelje da u tome budu svojoj djeci prvi primjer i prvi uzor života u vjeri, kao što su obećali na njihovu krštenju. Stoga je od neizmjerne važnosti da se i roditelji aktivnije uključe u pripremu svoje djece na primanje životno važnih sakramenata. I to napose redovnim dolaskom na svetu misu zajedno sa svojom djecom, gdje se kao obitelj susrećemo s Bogom koji nas uzdržava i hrabri u našem svagdašnjem životu. Zatim povremeno organiziramo i susrete za roditelje, kao roditeljske sastanke, gdje im želimo i prenijeti nešto sadržajno i aktualno, vezano uz vjeru. A također i organiziramo hodočašće u Međugorje, u proljeće, s posebnim naglaskom na roditelje prvopričesnika i krizmanika.

2,273 total views, 2 views today