Udruga sv. Bono

Udruga sv. Bono Vukovar

Udruga sv. Bono je osnovana na inicijativu župnika župa sv. Filipa i Jakova, ap. u Vukovaru, fra Ivice Jagodića.

Djelatnosti udruge su sljedeće:

* briga za starije osobe kojima je potrebna svekolika pomoć.

* obilazak i ugovaranje specijalističkih pregleda

* obilazak groblja i uređivanje počivališta njima dragih pokojnika…

* Udruga svake godine organizira obilježavanje Dana bolesnika na dan Gospe Lurdske, što podrazumijeva dolazak na svetu misu, ispovijed i pričest starijih te bolesničko pomazanje.

* za blagdan Uskrsa organiziramo Uskrsni doručak u Domu za starije i nemoćne na Mitnici. U organizaciji sudjeluju i naši mladi iz FRAME.

* sudjelujemo i u obilježavanju blagdana Sv. Bone.

* na pomoći smo pri organizaciji Bonofesta.

* aktivno sudjelujemo i pri amaterskom kazalištu Bonokaz (u pripremi predstava – scenografiji i kostimografiji).

* U pripremi Adventa (adventske svečanosti), te u postavljanju u uređenju Božićnih jaslica.

Dakle, naše djelovanje je uz crkvu i za dobrobit potrebitih. Želja nam je da budemo na pomoći našim franjevcima.

2,504 total views, 1 views today