Skupine čitača

Skupina odraslih čitača

Služba čitača u našoj župnoj zajednici postoji oko 30-tak godina. Služba liturgijskih čitača (lektora)  u našoj župi je osnovana 1983. godine. Ima nas devetero koji smo uključeni u redovni raspored. Dvojica čitača su pripadnici prve generacije iz osamdesettreće godine, a troje čitača, druge generacije iz osamdesetčetvrte.

Kada je pokojni biskup Ćiril Kos, u skladu sa željom II. Vatikanskog sabora naložio župnima zajednicama potrebu osnivanja liturgijskih čitaća, nekolicina naših župljana prošla je potrebnu formaciju u biskupiji koji su potom bili i službeno postavljenu u službu čitaća.

Čitačii vrše svoju službu na nedjeljnoj župnoj misi prema ustaljenom rasporedu, a običnim danima po potrebi i osobnim mogućnostima. Služba čitaća je ozbiljno i odgovorno shvaćena, u povjerenoj službi čitaći se trajno međusobno poučavaju i čitaju Sveto pismo, a u Godini vjeri uoči svake večernje mise čitaju Katekizam katoličke crkve prema nadbiskupijskom planu i programu.

Unatoč ljudskim nedostacima koji svatko ima, čitaći pokušavaju dok, drugima naviještaju božansku Riječ, i sami primati, kao dobri učenici Duha Svetoga…

Otvoreni su za primanje novih članova koji će ozbiljno shvatiti službu, prihvatiti odgovornost, a samim tim i doličnu pripremu za nju. Rasporedu sami prave prema dogovoru koji uvijek ide u krug tako da su uvijek svi jednako zastupljeni. Za prigode većih slavlje dogovara se sa župnikom.

 

Imena čitača:

1.      Aleksandar Drobina            2.  Pavo Vukas

3.   Josip Rumenjak                   4.  Marija Drobina

5.   Branka Papac                       6.  Katarina Seider

7.   Zoran Hornjak                     8.  Željka Hornjak

9.   Mira Osmakčić

2,472 total views, 1 views today

POBOŽNOST

 • Molitva krunice
  Svaki dan u 18 sati
 • Pobožnost sv. Antunu
  Utorkom prije večernje mise
 • Molitva Časoslova
  Srijedom u 18:15 sati
 • Euharistijsko klanjanje
  Četvrtkom nakon večernje mise
 • Križni put [u korizmi]
  Petkom u 18 sati
  Nedjeljom u 10:30 i 18 sati
 • ŽUPNA KATEHEZA

 • Niži razredi osnovne škole

  1. r. četvrtkom u 15 sati

  2. r. svaki drugi utorak u 15

  4. r. petkom – svaki drugi tjedan u 16

 • Prvopričesnici

  3. r. (A. Bauer) utorkom u 16

  3. r. (D. Tadijanović) svaki drugi utorak od 16 do 17,15

  3. a r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 14,15 do 16,10

  3. b r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 16,15 do 17.35

 • Viši razredi osnovne škole

  5., 6. r. petkom – svaki drugi tjedan u 17

  7. r. petkom u 17

  8. r. petkom u 20:00

 • Srednja škola
  1. r. petkom u 20 sati (Frama)
 • Krizmanici
  1. skupina: ponedjeljkom u 20 sati
  2. skupina: četvrtkom u 20 sati
  3. skupina: subotom u 10 sati
 • TJEDNI ŽUPNI SUSRETI

 • Frama

  Petkom u 20:00 sati

 • Zbor sv. Cecilije
  Utorkom i petkom nakon večernje mise
 • Zbor mladih “Vis Damjan”
  Četvrtkom u 19:30 sati
 • Dječji zbor “Glasnici sv. Bone”
  Subotom u 10 sati
 • Molitvena zajednica
  Ponedjeljkom nakon večernje mise
 • Ministranti
  Subotom u 11 sati
 • Zajednica sv. Marte
  Ponedjeljkom u 8 sati
 • Framica
  subotom u 11 sati
 • MJESEČNI ŽUPNI SUSRETI

 • Franjevački svjetovni red
  Prve srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Obiteljska zajednica
  Treće srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Vjera i svjetlo
  Druge nedjelje u mjesecu u 17 sati