Živi vjernički krugovi

ZLATNA GREDA

Djeca na izletu u Zlatnu gredu

Gotovo u svim pastoralnim crkvenim dokumentima, koji su se pojavili u ovih proteklih trideset godina, o župi se govori kao osnovnoj strukturi, zajednici u kojoj se Crkva najlakše doživljava kao zajednica, gdje ona u pravom smislu zadobiva svoj mjesni karakter i gdje ona „dotiče“ obitelji i samu sebe. Župa je „krajnje mjesno očitovanje Crkve“ (Christifideles Laici, br. 26).

Možemo reći da se tijekom godina postkoncilske obnove u velikoj mjeri dogodila promjena u ekleziološkom mišljenju. Crkva sebe danas doživljava puno složenije nego kad se definirala kao savršeno društvo. Danas je svjesna da mora postati dinamična zajednica ljudi. I zato nema sumnje da danas sve više prevladava model aktivne jezgre. Polazi se od liturgijske zajednice kao aktivne jezgre. Pastoral postaje kategorijalan, usmjeren prema kategorijama vjernika u bazi: obitelji, mladima, djeci, starijima, bolesnicima itd. Organizacija jezgre je bujna. Tu su suradnici, vijeća, sekcije, radne skupine, vjerničke udruge i dr. Socijalna dimenzija pastorala je također tu jako naglašena. Pastoralni model aktivne jezgre je nešto što najviše odgovara i franjevcima.

Pastoralno je djelovanje franjevaca u Vukovaru danas prikazano kroz pastoral kategorija u kojemu su nazočni: djeca, mladi, obitelji, stariji i bolesni.

7,756 total views, 2 views today