Živi vjernički krugovi

ZLATNA GREDA

Djeca na izletu u Zlatnu gredu

Gotovo u svim pastoralnim crkvenim dokumentima, koji su se pojavili u ovih proteklih trideset godina, o župi se govori kao osnovnoj strukturi, zajednici u kojoj se Crkva najlakše doživljava kao zajednica, gdje ona u pravom smislu zadobiva svoj mjesni karakter i gdje ona „dotiče“ obitelji i samu sebe. Župa je „krajnje mjesno očitovanje Crkve“ (Christifideles Laici, br. 26).

Možemo reći da se tijekom godina postkoncilske obnove u velikoj mjeri dogodila promjena u ekleziološkom mišljenju. Crkva sebe danas doživljava puno složenije nego kad se definirala kao savršeno društvo. Danas je svjesna da mora postati dinamična zajednica ljudi. I zato nema sumnje da danas sve više prevladava model aktivne jezgre. Polazi se od liturgijske zajednice kao aktivne jezgre. Pastoral postaje kategorijalan, usmjeren prema kategorijama vjernika u bazi: obitelji, mladima, djeci, starijima, bolesnicima itd. Organizacija jezgre je bujna. Tu su suradnici, vijeća, sekcije, radne skupine, vjerničke udruge i dr. Socijalna dimenzija pastorala je također tu jako naglašena. Pastoralni model aktivne jezgre je nešto što najviše odgovara i franjevcima.

Pastoralno je djelovanje franjevaca u Vukovaru danas prikazano kroz pastoral kategorija u kojemu su nazočni: djeca, mladi, obitelji, stariji i bolesni.

8,836 total views, 3 views today

POBOŽNOST

 • Molitva krunice
  Svaki dan u 18 sati
 • Pobožnost sv. Antunu
  Utorkom prije večernje mise
 • Molitva Časoslova
  Srijedom u 18:15 sati
 • Euharistijsko klanjanje
  Četvrtkom nakon večernje mise
 • Križni put [u korizmi]
  Petkom u 18 sati
  Nedjeljom u 10:30 i 18 sati
 • ŽUPNA KATEHEZA

 • Niži razredi osnovne škole

  1. r. četvrtkom u 15 sati

  2. r. svaki drugi utorak u 15

  4. r. petkom – svaki drugi tjedan u 16

 • Prvopričesnici

  3. r. (A. Bauer) utorkom u 16

  3. r. (D. Tadijanović) svaki drugi utorak od 16 do 17,15

  3. a r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 14,15 do 16,10

  3. b r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 16,15 do 17.35

 • Viši razredi osnovne škole

  5., 6. r. petkom – svaki drugi tjedan u 17

  7. r. petkom u 17

  8. r. petkom u 20:00

 • Srednja škola
  1. r. petkom u 20 sati (Frama)
 • Krizmanici
  1. skupina: ponedjeljkom u 20 sati
  2. skupina: četvrtkom u 20 sati
  3. skupina: subotom u 10 sati
 • TJEDNI ŽUPNI SUSRETI

 • Frama

  Petkom u 20:00 sati

 • Zbor sv. Cecilije
  Utorkom i petkom nakon večernje mise
 • Zbor mladih “Vis Damjan”
  Četvrtkom u 19:30 sati
 • Dječji zbor “Glasnici sv. Bone”
  Subotom u 10 sati
 • Molitvena zajednica
  Ponedjeljkom nakon večernje mise
 • Ministranti
  Subotom u 11 sati
 • Zajednica sv. Marte
  Ponedjeljkom u 8 sati
 • Framica
  subotom u 11 sati
 • MJESEČNI ŽUPNI SUSRETI

 • Franjevački svjetovni red
  Prve srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Obiteljska zajednica
  Treće srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Vjera i svjetlo
  Druge nedjelje u mjesecu u 17 sati