PREDSTAVLJANJE KRONIKE

Kronika Franjevačkog samostana u Vukovaru nastala na poticaj Državnog arhiva Vukovar što je Franjevački samostan u Vukovaru s radošću prihvatio, a izdanje je ostvareno uz potporu Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja,Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara.

Izdanje drugog sveska Kronike II, koje obuhvaća razdoblje od 1781. do 1826. godine, redoviti je slijed nakon izdanja Kronike I (1722.-1780.). Ova izdanja prethode velikom obilježavanju 300-te obljetnice otkako je postavljen kamen temeljac za izgradnju vukovarskog samostana 24. lipnja 1723. godine. Ovime obuhvaćamo najznačajnije djelovanje franjevaca – pastoralno i prosvjetno.

Danas se izvornik Kronike nalazi u kuli knjiškog blaga kao dio muzejskog postava u Franjevačkom muzeju Vukovar.

Izdanje Kronika Franjevačkog samostana u Vukovaru uslijedilo je po završetku obnove franjevačkog kompleksa nakon stradanja u Domovinskom ratu 1991. godine. U posljednjoj fazi obnove, pri stvaranju Franjevačkog muzeja Vukovar, Kronika vukovarskog franjevačkog samostana bila je glavni izvor podataka i najčešće korištena.

Po sadržaju Kronike razvidno je da su franjevci u gradu Vukovaru boravili i djelovali sve vrijeme njegove novije povijesti, počevši još od razdoblja osmanlijske vladavine, što je i zabilježeno: „koji su sveudilj u vrijeme Turaka ovdje podjeljivali sakramente vjernome Kristovu puku“ Kronika I., 20. prosinca 1722. godine.

Kronika potvrđuje da je vukovarski samostan izvorno bio sastavni dio Provincije Bosne Srebrene, a zatim od 1757. godine ulazi u sastav hrvatsko-ugarske Provincije sv. Ivana Kapistrana, dok je od 1900. godine do danas u sastavu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu.

Franjevci su srasli s Vukovarom i njegovim stanovnicima, što se najviše potvrdilo upravo u najtežim okolnostima. U novije vrijeme dokaz tomu je Domovinski rat kada su braća franjevci ostali u okupiranom gradu obilazeći skloništa i strepeći nad istom sudbinom.

Putem Kronike čitatelj sada možemo upoznati s najizvornijim načinom života redovnika franjevaca u Vukovaru, njihovim djelovanjem i zauzimanjem, njihovim zaslugama na području poslanja Crkve, ali i na području gospodarstva, povijesti i kulture. U Kronici se tako nalaze izvori za proučavanje, kako života franjevaca tako i njihove prisutnosti u Vukovaru i okolici (vilajetu). Ovo izdanje otkriva ulogu franjevaca koji su boravili i djelovali u gradu kao profesori, učitelji, dušobrižnici, katehete, ali i kao književnici (fra Ivan Velikanović), pisci, umjetnici itd. Kroničari su u svojim zapisima veliku pažnju posvetili gradnji crkve i samostana te ostalim, njima najvažnijim temama te su tako opisani provincijski i mjesni kapituli koji određuju imenovanje i službe franjevaca, opisan je život vukovarskog kraja – život i običaji Vukovaraca, samostanska imanja ili posjedi, različite darovnice, različite nepogode (bolesti, potresi i ratovi), odnos franjevaca prema grofovskoj obitelji Eltz, prema trgovištu Kraljevine Slavonije, Vukovskoj županiji te prema Pečuškoj biskupiji, a opisan je i dolazak relikvija sv. Bone, kao i proslava njegova blagdana 1754. godine.

Kroniku objavljujemo u izvornom latinskom tekstu te usporednom hrvatskom prijevodu kako bi čitatelji općenito, a posebice znanstvenici i stručni djelatnici, mogli doći do izvorne misli zapisane u Kronici.

Na kraju Kronike nalaze se dodatci kojima je omogućeno lakše snalaženje i razumijevanje njezina sadržaja: popis vukovarskih gvardijana s kraćim biografskim podatcima, popis predavača filozofskog učilišta u Vukovaru s kraćim biografskim podacima, popis i tumač uobičajenih mjera u 18. stoljeću, kazala osoba, pojmova, mjesta, rijeka, mora, zemalja, pokrajina i regija, te crkava, kapela, samostana, rezidencija i slika od osobitog štovanja vjernika, kao i kazala svetkovina, blagdana i spomendana.

 

381 total views, 1 views today

POBOŽNOST

 • Molitva krunice
  Svaki dan u 18 sati
 • Pobožnost sv. Antunu
  Utorkom prije večernje mise
 • Molitva Časoslova
  Srijedom u 18:15 sati
 • Euharistijsko klanjanje
  Četvrtkom nakon večernje mise
 • Križni put [u korizmi]
  Petkom u 18 sati
  Nedjeljom u 10:30 i 18 sati
 • ŽUPNA KATEHEZA

 • Niži razredi osnovne škole

  1. r. četvrtkom u 15 sati

  2. r. svaki drugi utorak u 15

  4. r. petkom – svaki drugi tjedan u 16

 • Prvopričesnici

  3. r. (A. Bauer) utorkom u 16

  3. r. (D. Tadijanović) svaki drugi utorak od 16 do 17,15

  3. a r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 14,15 do 16,10

  3. b r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 16,15 do 17.35

 • Viši razredi osnovne škole

  5., 6. r. petkom – svaki drugi tjedan u 17

  7. r. petkom u 17

  8. r. petkom u 20:00

 • Srednja škola
  1. r. petkom u 20 sati (Frama)
 • Krizmanici
  1. skupina: ponedjeljkom u 20 sati
  2. skupina: četvrtkom u 20 sati
  3. skupina: subotom u 10 sati
 • TJEDNI ŽUPNI SUSRETI

 • Frama

  Petkom u 20:00 sati

 • Zbor sv. Cecilije
  Utorkom i petkom nakon večernje mise
 • Zbor mladih “Vis Damjan”
  Četvrtkom u 19:30 sati
 • Dječji zbor “Glasnici sv. Bone”
  Subotom u 10 sati
 • Molitvena zajednica
  Ponedjeljkom nakon večernje mise
 • Ministranti
  Subotom u 11 sati
 • Zajednica sv. Marte
  Ponedjeljkom u 8 sati
 • Framica
  subotom u 11 sati
 • MJESEČNI ŽUPNI SUSRETI

 • Franjevački svjetovni red
  Prve srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Obiteljska zajednica
  Treće srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Vjera i svjetlo
  Druge nedjelje u mjesecu u 17 sati