Ostalo samostansko blago i vrijednosti

Ostalo samostansko blago i vrijednosti

Uz ljubav za knjigu franjevci su kroz stoljeća skupljali razno umjetničko blago: slike, kipove, arhivalije i liturgijsko posuđe. U samostanskoj se riznici nalazilo bogato srebrno i pozlaćeno liturgijsko posuđe umjetničke izrade od XVI. stoljeća pa sve do XX. stoljeća. Umjetničke slike baroknih i novijih majstora resile su oltare, zidove crkve i samostanske prostorije.

Stablo srijemskih blaženika, slugu Božjih, oslikana grafika, Budimpešta, 1777. Skidanje s križa, I. F. Meucke, ulje na platnu, 1843Pronalazak sv. Križa, nepoznati autor, ulje na platnu, 19. st.Sv. Josip s malim Isusom, Pavao iz Pečuha, Ulje na platnu, 1756.Bezgrješna Bogorocica (Immaculata), nepoznati autor, tempera-ulje na platnu, 18. st.

(1). Stablo srijemskih svetaca i blaženika, slugu Božjih; Ivan F. Binder, oslikana grafika, Budimpešta, 1777.; (2). Skidanje s križa, I. F. Meucke, ulje na platnu, 1843; (3). Pronalazak sv. Križa, nepoznati autor, ulje na platnu, 19. st.; (4). Sv. Josip s malim Isusom, Pavao iz Pečuha, Ulje na platnu, 1756.; (5). Bezgrješna Bogorocica (Immaculata), nepoznati autor, tempera-ulje na platnu, 18. st.

Bezgrješna Bogorodica, nepoznati autor, ulje na platnu, 19. st.    Sv. Ante Padovanski, Pavao Senser, tempera-ulje na platnu, oko 1740. godine.    Sv. Rok, sv. Rozalija i sv. Sebastijan, zaštitnici od kuge Anton Hertzog, ulje na platnu, 1735. godina    Polaganje Isusa u grob

(1). Bezgrješna Bogorodica, nepoznati autor, ulje na platnu, 19. st.; (2). Sv. Ante Padovanski, Pavao Senser, tempera-ulje na platnu, oko 1740. godine.; (3). Sv. Rok, sv. Rozalija i sv. Sebastijan, zaštitnici od kuge Anton Hertzog, ulje na platnu, 1735. godina; (4). Isusa polažu u grob, nepoznati autor, ulje na platnu 19. st.

Oplakivanje Krista, J. Zadori, ulje na platnu, kolovoz 1949.   Bogorodica sa simbolima muke   Sv. Juda Tadej, nepoznati autor, ulje na platnu, 18. st.   pavao pustinjak nakon radova

(1). Oplakivanje Krista, J. Zadori, ulje na platnu, kolovoz 1949.; (2). Bogorodica sa simbolima muke Kristove i dušama u čistolištu, ulje na platnu, 18. st.;  (3) Sv. Juda Tadej, nepoznati autor, ulje na platnu, 18. st.; (4). Sv. Pavao pustinjak, nepoznati autor po Tizianu, ulje na drvetu, 18. st.

 

Monstranca (pokaznica) - dar Jakoba Eltza 2006. godine Detalj Eltzove Monstrance   Detalj Eltzove monstrance   Detalj Eltzove monstrance    Detalj Eltzove monstrance   Detalj Eltzove monstrance   Detalj Eltzove monstrance

Monstranca s detaljima (pokaznica – obnovljena) – prema oporuci dar Jakoba Eltza 2006. godine.

 

 

 

Monstranca, bečki majstor Fabian Sebastian Feywary - srebro, pozlaćeno, 1754. godina IMG_7578 Moćnik Moćnik Moćnik Moćnik

Monstrance (pokaznice) i moćnici iz 17. i 18. stoljeća.

Ciborij Ciborij KaležDetalj kaleža  Detalj kaleža  Detalj kaleža Detalj kaleža Detalj kaleža Detalj kaleža

(1). Ciborij, srebro pozlaćeno, 18. st.; (2). Ciborij, bečki majstor, srebro pozlaćeno, 1740. godina; (3). Kalež i detalji kaleža, Karel Tratnik, Maribor, srebro pozlaćeno, emajl, oko 1900.

Kalež sv. Ivana Kapistrana Detalj kaleža sv. Ivana Kapistrana Detalj kaleža sv. Ivana kapistrana Detalj kaleža sv. Ivana kapistrana

 

Kalež sv. Ivana Kapistrana s detaljima, bečki majstor, srebro pozlaćeno, emajl, 1749. godina.

 

 

Kalež, bečki majstor, srebro, 1862. godina

Kalež Kalež  Kalež Kalež Kalež KaležKalež Kalež Kalež Kalež Kalež Kalež Posuda za pričest

(1.) Kalež, bečki majstor, srebro, 1862. godina, ostalo su kaleži od 18. do 20. stoljeća.

4,107 total views, 1 views today