„Oče, molim Te da budu jedno… ne uzimam ih iz svijeta”

Isus u Evanđelju konstatira problematiku jedinstva kod prvih sljedbenika. Nema dvojbe da Isusov put ne poništava pojedinca koji je također dio zajednice. Čovjek je istovremeno individua i zajednica. Potrebno je uskladiti jedno i drugo, potrebno je da ne nestane osoba ali i da se ostvari zajedništvo. Čovjek je i po osobnosti i po zajedništvu Božja slika. Uvijek postoji opiranje jedinke da se ne izgubi u zajedništvu, a opet ne može bez njega. Sebičnost se osjećala i kod apostola… Svi nose svoju svojeglavost pa i kad se upute za Isusom. Preporođeni su, ali ostaju posljedice iskonskog nedostatka, grijeha. Pavao primjećuje sebičnost i u prvoj Crkvi. Čak su bili sebični i prilikom slavlja Euharistije, što je vidljivo u Korintskoj crkvi. Koji je korijen i bit kršćanskog jedinstva i pluralizma? Neki kao da ne vide da je moguće to dvoje spojiti. Zar kršćansko vjerovanje ne vjeruje u Trojedinog Boga? To znači dubinsko jedinstvo i pluralnost u osobama. Jedan Bog u tri osobe (Otac, Sin i Duh). Jedinstvo ne poništava osobnost, dapače pomaže joj da se izvorno razvija i potvrđuje. Zato bi mogli reći da je svako nastojanje oko jedinstva ljudi istovremeno borba za njihovu osobnost. Nema jedinstva ako se ne vrednuje osobnost. Bez osobnosti moglo bi se govoriti o jednini, ali ne i o jedinstvu. Jedinstvo je uvijek plod slobode i prihvaćanja drugoga baš jer je drugi. Bog je model kršćanskog jedinstva i pluralizma. U Bogu su jednina i množina prožete ljubavlju. Kršćanin je ‘ostavljen’ i ‘poslan’ u svijet da u njega udahnjuje novi duh. Svijet je potrebno obnoviti. U tome leži čovjekova odgovornost. Bijeg iz svijeta nije prezir svijeta niti osuda, nego traženje samoga sebe. Mnogima se dogodi da ih ‘izvanjski svijet’ (rekli bi svjetina) proguta pa se zaborave u samima sebi. Ni u kojem slučaju ne treba se prepustiti ‘modi svijeta’, nego svijet treba preporađati. To je kršćaninova misija u svijetu. Čovjekova odgovornost je osobito danas sudbonosna. Pa i kad postoji i opasnost da nas svijet ‘zaprlja’ ne možemo se iz njega povući. “Ne uzimam vas od svijeta…”. Ujedinjeni u ljubavi poštujmo različitosti. Poslani u svijet, preobrazimo ga. Ali budimo svjesni i toga da samo obnovljen čovjek može obnoviti svijet. m.l.

POBOŽNOST

 • Molitva krunice
  Svaki dan u 18 sati
 • Pobožnost sv. Antunu
  Utorkom prije večernje mise
 • Molitva Časoslova
  Srijedom u 18:15 sati
 • Euharistijsko klanjanje
  Četvrtkom nakon večernje mise
 • Križni put [u korizmi]
  Petkom u 18 sati
  Nedjeljom u 10:30 i 18 sati
 • ŽUPNA KATEHEZA

 • Niži razredi osnovne škole

  1. r. četvrtkom u 15 sati

  2. r. svaki drugi utorak u 15

  4. r. petkom – svaki drugi tjedan u 16

 • Prvopričesnici

  3. r. (A. Bauer) utorkom u 16

  3. r. (D. Tadijanović) svaki drugi utorak od 16 do 17,15

  3. a r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 14,15 do 16,10

  3. b r. (Mitnica) svaka druga srijeda od 16,15 do 17.35

 • Viši razredi osnovne škole

  5., 6. r. petkom – svaki drugi tjedan u 17

  7. r. petkom u 17

  8. r. petkom u 20:00

 • Srednja škola
  1. r. petkom u 20 sati (Frama)
 • Krizmanici
  1. skupina: ponedjeljkom u 20 sati
  2. skupina: četvrtkom u 20 sati
  3. skupina: subotom u 10 sati
 • TJEDNI ŽUPNI SUSRETI

 • Frama

  Petkom u 20:00 sati

 • Zbor sv. Cecilije
  Utorkom i petkom nakon večernje mise
 • Zbor mladih “Vis Damjan”
  Četvrtkom u 19:30 sati
 • Dječji zbor “Glasnici sv. Bone”
  Subotom u 10 sati
 • Molitvena zajednica
  Ponedjeljkom nakon večernje mise
 • Ministranti
  Subotom u 11 sati
 • Zajednica sv. Marte
  Ponedjeljkom u 8 sati
 • Framica
  subotom u 11 sati
 • MJESEČNI ŽUPNI SUSRETI

 • Franjevački svjetovni red
  Prve srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Obiteljska zajednica
  Treće srijede u mjesecu nakon večernje mise
 • Vjera i svjetlo
  Druge nedjelje u mjesecu u 17 sati