Natječaj

bonofest logo u okviru

Prijavite svoju pjesmu na festival Duhovne glazbe Bonofest

 Festival duhovne glazbe “Bonofest” u Vukovaru se održava svake godine u svibnju. Tijekom cijele godine primamo prijave za sudjelovanje na Festivalu.

Mladi glazbenici i skladatelji su uvijek pozvani da se odazovu na sudjelovanje na na festivalu duhovne glazbe Bonofest.

Uvjeti natječaja su sljedeći:
-skladbe tematski moraju imati kršćanski karakter;
-skladbe ne smiju biti već objavljene niti javno izvođene;
-trajanje skladbe ne smije prijeći 4 minute;
-uredno potpisani autori teksta i glazbe;
-autor i glavni izvođač pjesme ne smije biti mlađi od 16 godina.

Prijava obavezno mora sadržavati slijedeće:
-notni zapis pjesme;
-tekst pjesme;
-(isključivo) demo snimka pjesme;
-kraća biografija izvođača sa kontakt adresom i brojem telefona;
-uredno potpisani autori teksta i glazbe.

Skladbe koje stručni ocjenjivački sud odobre bit će uvrštene na festival koji se održava u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru.

Prijave slati na adresu: BONOFEST
Franjevački samostan Vukovar
Samostanska 5
32000 VUKOVAR

2,607 total views, 1 views today