Događanja u župi

Župni listić

Citat iz Biblije
Mt 1,23

Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!

Mt 11,5

Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

Mt 3,2

Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!

Mt 24,42

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.